carinska nomenklatura [Slovenščina]:

5100000000 80 VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA; PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŽIME.

ODDELEK XI TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI.

 • 5101000000 80 : Volna, nemikana ali nečesana
 • 5102000000 80 : Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana
 • 5103000000 80 : Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov
 • 5104000000 80: Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake
 • 5105000000 80 : Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana (vključno s česano volno, v kosmih)
 • 5106000000 80 : Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5107000000 80 : Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5108000000 80 : Preja iz fine živalske dlake (mikana ali česana), nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5109000000 80 : Preja iz volne ali fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno
 • 5110000000 80: Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime (vključno ovita preja iz konjske žime), pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5111000000 80 : Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake
 • 5112000000 80 : Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake
 • 5113000000 80 : Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime