carinska nomenklatura [Slovenščina]:

2400000000 80 TOBAK IN IZDELANI TOBAČNI NADOMESTKI.

ODDELEK IV PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI.

  • 2401000000 80 : Nepredelan tobak; tobačni odpadki
  • 2402000000 80 : Cigare, cigare, ki so odprte na obeh koncih, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
  • 2403000000 80 : Drug predelan tobak in izdelani tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence