carinska nomenklatura [Slovenščina]:

4900000000 80 TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI.

ODDELEK X CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI.

 • 4901000000 80 : Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih ali ne
 • 4902000000 80 : Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami ali brez
 • 4903000000 80 : Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje ali barvanje
 • 4904000000 80 : Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana
 • 4905000000 80 : Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi načrti in globusi, tiskani
 • 4906000000 80: Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za arhitekturo, strojegradnjo, industrijo, trgovino, topografijo ali podobne namene; rokopisi; fotografske reprodukcije na občutljivem papirju in karbon kopije prej navedenih izdelkov
 • 4907000000 80 : Poštne znamke, koleki ali podobne znamke, neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v državi, v kateri imajo ali bodo imeli priznano imensko vrednost; taksni papirji; bankovci; čeki; akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
 • 4908000000 80 : Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije)
 • 4909000000 80 : Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih
 • 4910000000 80 : Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki
 • 4911000000 80 : Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije