carinska nomenklatura [Slovenščina]:

1600000000 80 IZDELKI IZ MESA, RIB ALI RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENČARJEV.

ODDELEK IV PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI.

  • 1601000000 80 : Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi teh proizvodov
  • 1602000000 80 : Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi
  • 1603000000 80 : Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev
  • 1604000000 80 : Pripravljene in konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih iker
  • 1605000000 80 : Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani