carinska nomenklatura [Slovenščina]:

3100000000 80 GNOJILA.

ODDELEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ.

  • 3101000000 80 : Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali kemično obdelavo proizvodov živalskega ali rastlinskega izvora
  • 3102000000 80 : Dušikova gnojila, mineralna ali kemična
  • 3103000000 80 : Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična
  • 3104000000 80 : Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična
  • 3105000000 80 : Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10|kg bruto mase