carinska nomenklatura [Slovenščina]:

8100000000 80 DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI.

ODDELEK XV NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN.

 • 8101000000 80 : Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8102000000 80 : Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8103000000 80 : Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8104000000 80 : Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8105000000 80 : Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8106000000 80 : Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8107000000 80 : Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8108000000 80 : Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8109000000 80 : Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8110000000 80 : Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8111000000 80 : Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
 • 8112000000 80 : Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in ostanki
 • 8113000000 80 : Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in ostanki

 

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.