carinska nomenklatura [Slovenščina]:

7900000000 80 CINK IN CINKOVI IZDELKI.

ODDELEK XV NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN.

  • 7901000000 80 : Cink, surov
  • 7902000000 80: Cinkovi odpadki in ostanki
  • 7903000000 80 : Cinkov prah in luskine
  • 7904000000 80: Cinkove palice, profili in žica
  • 7905000000 80: Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije
  • 7907000000 80 : Drugi cinkovi izdelki

 

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.