carinska nomenklatura [Slovenščina]:

5200000000 80 BOMBAŽ.

ODDELEK XI TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI.

 • 5201000000 80 : Bombaž, nemikan ali nečesan
 • 5202000000 80 : Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
 • 5203000000 80 : Bombaž, mikan ali česan
 • 5204000000 80 : Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
 • 5205000000 80 : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje 85|mas.|% ali več bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5206000000 80 : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje manj kot 85|mas.|% bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5207000000 80 : Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) pripravljena za prodajo na drobno
 • 5208000000 80 : Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85|mas.|% ali več bombaža, mase do vključno 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85|mas.|% ali več bombaža, mase več kot 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85|mas.|% bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do vključno 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85|mas.|% bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase več kot 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Druge bombažne tkanine