se uporabljajo za odvzem krvi. Ena stran se vstavi v epruveto za zbiranje krvi, druga stran pa se vstavi v žilo pacienta. Pakirane so sterilno za enkratno uporabo.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK XVIII OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

9000000000 80 OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

9018000000 80 Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida.

9018320000 80 cevaste kovinske igle in kirurške igle za šivanje.
9018321000 80 cevaste kovinske igle.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošna pravila 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 9018, 9018 32 in 9018 32 10; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9018 (I) (A)(1).
Številka ZTI:
SI2005/0169.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2011-11-30.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA, p. vodila: b. Piskar.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook