x 16 pik, z razmakom med njimi 25 mm. Posamezna pika je sestavljena iz štirih svetlečih diod: dve rdeči, ena zelena in ena modra. Hitrost osveževanja je 480 v sekundi. V modulu se nahaja elektronika za krmiljeneje svetilnosti posamezne diode in napajalnik. Zunanje mere prikazovalnika so 400 x 400 x 121 mm. Teža 5 kg. Ohišje je izdelano za vgradnjo na prostem (IP65). Največja poraba je 150W. Napajalna napetost 230 V. Prikazovalnik se lahko združuje v večje prikazovalne panoje. Slika se lahko generira preko stroja za avtomatsko obdelavo podatkov ali drugače in krmili preko vmesnika RS485. Prikazovalnik se ne smatra kot računalniški monitor, video monitor ali televizijski sprejemnik.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK XVI STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE.

8500000000 80 ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE.

8531000000 80 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske plošče, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tarifnih številk|8512|ali 8530.

8531200000 80 Indikatorske plošče z vdelanimi napravami s tekočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami (LED).
8531202000 80 s svetlečimi diodami (LED).
8531202090 80 druge.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznaki KN 8531, 8531 20 in 8531 20 20; besedilo k oznaki TARIC 8531 20 20 90; pojasnjevalne opombe KN k 8531 20 10 do 8531 20 80; pojasnjevalne opombe HS k 8531 (D)(7)
Številka ZTI:
SI2005/0179.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-01-15.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA, p.vodila:B. Piskar.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.
  • Google+
  • Twitter
  • Facebook