kisline, pridobljeno z vročim stiskanjem semen, filtriranjem s pomočjo mehanske sile in degumacijo, v obliki rumene bistre oljne tekočine. Vsebnost eručne kisline: manj kot 2 mas.%. Uporablja se za proizvodnjo biodizla. Uvrstitev pod to tarifno podštevilko je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz ustreznih določb Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK III MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA.

1500000000 80 MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA.

1514000000 80 Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano.

1514190000 80 drugo.
1514191000 80 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, besedilo k oznakam KN 1514, 1514 19, 1514 19 10 ; opomba 1. k tarifnim podštevilkam k poglavju 15; dodatna opomba 1.(a) k poglavju 15; HS pojasnjevalna opomba k tarifni številki 1514 tč. (A).
Številka ZTI:
SI2005/0188.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-01-26.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook