krvi v blatu. Set je sestavljen iz papirnih trakov, premazanih z gvajak smolo, stabiliziranega 6% vodikovega peroksida v razredčenem alkoholu in kartonskih paličic za nanašanje vzorca. Določitev je na osnovi oksidacije gvajak smole z vodikovim peroksidom do modre barve v prisotnosti hema v hemolobinu iz krvi, ki katalizira reakcijo. Diagnostični set je v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom. Set sestavljajo: - 3x50 premazanih papirnih trakov - 3x15 ml stabiliziranega 6% vodikovega peroksida - 300 kosov kartonskih paličic za nanos vzorca - navodilo za uporabo

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ.

3800000000 80 RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI.

3822000000 80 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke|3002|ali 3006; certificirani referenčni materiali.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznaki KN 3822 00 00; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3822.
Številka ZTI:
SI2006/0004.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook