in njihovih metabolitov v človeškem urinu z metodo imunske reakcije. Bistvena sestavina preparata so kozja in kunčja protitelesa na posamezne droge in njihove metabolite. Preparat sestavljajo - testna ploščica in - navodila za uporabo.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ.

3000000000 80 FARMACEVTSKI IZDELKI.

3002000000 80 Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi.

3002100000 80 antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih.
3002109100 10 drugo.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošna pravila 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 3002, 3002 10 in 3002 10 99; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3002 (C)(2).
Številka ZTI:
SI2005/0171.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2011-12-26.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA, p. vodila: B. Piskar.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook