(poliuretan) jedra, okoli katerega se spiralno vije sintetična, poliamidna preja, bele barve. Jedro se ne zavija skupaj s prekrivno poliamidno prejo.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK XI TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI.

5600000000 80 VATA, KLOBUČEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI.

5606000000 80 Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke|5404|ali 5405|(razen proizvodov iz tarifne številke|5605|in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja.

5606009100 10 Drugo.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 5606, 5606 00 in 5606 00 91; pojasnjevalne opombe HS k tar.št.5606-točka(A).
Številka ZTI:
SI2007/0254.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2013-07-24.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook