60% suhe snovi in minimalno 45% maščobe v suhi snovi. Sestavine: mleko, mlečne kulture, sirilo CaCl 2, kuhinjska sol. Sir je oblikovan v hlebce.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK I ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA.

0400000000 80 MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU.

0406000000 80 Sir in skuta.

0406900000 80 Sir, drug.
0406908100 80 cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 0406, 0406 90, 0406 90 87; besedilo k oznaki TARIC 0406 90 87 90.
Številka ZTI:
SI2005/0164.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-01-03.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA, p. vodila: B. Piskar.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook