iz mešanice sladne moke in sladnega ekstrakta, v obliki prahu svetlo rjave barve. Uporablja se kot dodatek k moki (1-2%) za pripravo vseh vrst kruha, peciva in keksov. Pakirano v vreče po 25 kg.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK IV PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI.

1900000000 80 PROIZVODI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI PROIZVODI.

1901000000 80 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40|mas.|%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prehrambeni proizvodi iz blaga iz tarifnih številk|0401|do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5|mas.|%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu.

1901900000 80 Drugo.
1901909900 80 drugo.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature 1 in 6; besedilo oznak KN 1901, 1901 90, 1901 90 99; HS pojasnjevalne opombe k tarifni številki 19.01
Številka ZTI:
SI2005/0110.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2011-11-24.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
Ljubljana.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook