albumina v vzorcih urina z metodo imunske reakcije. V testu so prisotna mišja monoklonska protitelesa proti človeškemu albuminu in biotehnološko pridobljena kozja anti-IgG poliklonska protitelesa. V setu je 20 kosov testnih trakov za izvedbo testa in navodilo za uporabo.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ.

3000000000 80 FARMACEVTSKI IZDELKI.

3002000000 80 Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi.

3002100000 80 antiserumi in druge frakcije krvi ter imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih.
3002109100 10 drugo.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošna pravila 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 3002, 3002 10 in 3002 10 99 pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3002 (2).
Številka ZTI:
SI2006/0015.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook