OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA;

pripomoček za enkratno uporabo, za pridobitev biološkega vzorca, namenjenega za laboratorijsko določanje biokemičnih parametrov. To je dvostranska igla, sestavljena iz igle za vbod v veno, plastičnega navoja za pričvrstitev plastičnega držala in igle z ventilom, na katero je z enkratnim vbodom omogočeno polnjenje večih različnih vakumskih epruvet. Igla je v plastičnem ohišju, ki ob intaktnem omotu zagotavlja sterilnost. Kataloška številka vzorca je 450077.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK XVIII OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

9000000000 80 OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

9018000000 80 Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida.

9018320000 80 cevaste kovinske igle in kirurške igle za šivanje.
9018321000 80 cevaste kovinske igle.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 9018, 9018 32, 9018 32 10; HS pojasnjevalne opombe k tarifni številki 9018, točka (I)(A)((1)
Številka ZTI:
SI2006/0006.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it