urobilinogena, ketonov, askorbinske kisline, glukoze, proteinov, krvi, pH vrednosti, nitritov, levkocitov in specifične gostote v urinu. Trak je sestavljen iz osnove, na kateri so reakcijska mesta za vsako določitev. Vsako reakcijsko mesto ima kemijske reagente za izvedbo barvnega testa. Nobena določitev ni na osnovi imunološke reakcije. Rezultate odčitamo s primerjavo na priloženi barvni skali za posamezne določitve. Diagnostični trakovi so v hermetično zaprti embalaži s priloženim navodilom.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ.

3800000000 80 RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI.

3822000000 80 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke|3002|ali 3006; certificirani referenčni materiali.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznaki KN 3822 00 00; pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3822.
Številka ZTI:
SI2006/0003.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2012-02-06.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook