iz mešanice dekstroze, pšenične moke, sladne moke, zgoščevalca, emulgatorja, encima in drugih dodatkov, v obliki prahu svetlo rjave barve. Izdelek vsebuje več kot 5 mas.% škroba. Uporablja se kot dodatek k moki (2-3%) za pripravo pekovskih izdelkov s postopkom zamrzovanja. Pakirano v vreče po 25 kg.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK IV PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI.

2100000000 80 RAZNA ŽIVILA.

2106000000 80 Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

2106900000 80 Drugo.
2106909800 80 drugo.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature 1 in 6; besedilo oznak KN 2106, 2106 90, 2106 90 98; HS pojasnjevalne opombe k tarifni številki 21.06
Številka ZTI:
SI2005/0109.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2011-11-24.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
Ljubljana.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook