50 teksov, narejena s pihanjem teksturirane poliamidne preje okoli elastomernega jedra. Teksturirana poliamidna preja s sunkom zraka ujame elastomerno nit na enakih razdaljah in tvori zanke. Elastomerna nit ni ovita spiralno. Surovinska sestava: -teksturirana poliamidna filamentna preja (7,8 teksov)......78 mas.% -elastomerni (poliuretan) monofilament (2,2 teksa)..........22 mas.%. Preja ni pripravljena za prodajo na drobno. Navita je na cevke teže 1400g.

Nomenklaturna oznaka:

ODDELEK XI TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI.

5400000000 80 SINTETIČNI ALI UMETNI FILAMENTI; TRAKOVI IN PODOBNO IZ SINTETIČNIH ALI UMETNIH TEKSTILNIH MATERIALOV.

5402000000 80 Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno s sintetičnimi monofilamenti številke manj kot 67|deciteksov.

5402310000 10 Teksturirana preja.

 

Utemeljitev uvrstitve blaga:
Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; opombi 2(A) in 4 k XI.oddelku; besedilo k oznakam KN 5402, 5402 31 in 5402 31 00; pojasnjevalne opombe HS k tar.št.5402; pojasnjevalne opombe HS k tar.podšt. od 5402.31 do 5402.39.
Številka ZTI:
SI2005/0175.
Država izdaje ZTI:
Republika Slovenija.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2011-12-27.
Jezik:
slovenšcina.
Kraj izdaje:
LJUBLJANA, p. vodila:Barbara Piskar.
Ime in naslov:
GENERALNI CARINSKI URAD ŠMARTINSKA 55 SI-1523 LJUBLJANA SLOVENIJA.

Nacionalne ključne besede:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook